Samorząd uczniowski

W roku szkolnym 2016/2017 społeczność uczniowską naszej szkoły reprezentują:

Karolina Milo

Przewodniczący

Patrycja Sarzyńska

Zastępca

Zuzanna Ożóg

Skarbnik

Paulina Kostyra

Sekretarz

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Anna Hajder, p. Stanisława Ożóg.