Program Profilaktyki Zdrowia „Nie pal przy mnie, proszę”

W roku szkolnym 2015/2016 jest realizowany w naszej szkole program profilaktyczny
„Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klasy I-III  oraz ich rodziców.

IMG_3169 (640x640)IMG_3170 (507x640)

Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, a także kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Szkolny program antytytoniowy (kliknij w link)