Program „Mały Mistrz”

mistrz

W tym roku szkolnym uczniowie klas I naszej szkoły uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Mały Mistrz” współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Główną ideą projektu jest zachęcenie dzieci do zdobywania nowych umiejętności ruchowych, podnoszenia sprawności fizycznej oraz kształtowania odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia.

Zajęcia (1 godzinę tygodniowo) prowadzą panie Ewa Chowaniec, Lidia Osipa, Elżbieta Cieszyńska oraz Barbara Grzywna.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzyma tytuł „Małego Mistrza”.

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy zdobycia kompletu sprawności :)