Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2016 r.
2 Ślubowanie klas pierwszych 29 października
2016 r.
3 Dzień Patrona Szkoły 16 października
2016 r.
4 Mikołajki 6 grudnia 2016 r.
5 Szkolne kolędowanie 22 grudnia 2016 r.
6 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia
2016 r.
7 Ferie zimowe 16 – 27 luty 2017 r.
8 Walentynki 14 luty 2017r.
9 Misterium Męki Pańskiej marzec 2017 r.
10 Wiosenna przerwa świąteczna 16-17 kwietnia 2017r.
11 Dzień dziecka – Dzień Sportu 1 czerwca 2017 r.
12 Ferie letnie 30 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.