Grono Pedagogiczne

Nauczyciele zatrudnieni w szkole w roku szkolnym 2016/2017

mgr Ewa Chowaniec – DYREKTOR – edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Cieszyńska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Pinderska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Stanisław Jabłoński – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Misiak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Lidia Osipa – edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Baran – historia, język polski

mgr Stanisława Ożóg – język polski

mgr Galyna Yeltsova – język angielski

mgr Anna Kolano – matematyka

mgr Dorota Smycz – informatyka, technika

mgr Elżbieta Paszek – przyroda, wdż

mgr Anna Hajder – muzyka, plastyka

ks. mgr Krystian Kusztyb – religia

mgr Edyta Stalica – wychowanie fizyczne

mgr Marta Paczocha – nauczanie rewalidacyjne, pedagog szkolny, logopeda

mgr inż. Danuta Torla – biblioteka

mgr Teresa Kusy – świetlica szkolna